reklama sklepu z materacamiZawór odcinający gazowy - gdzie warto, a gdzie należy je stosować?

Paliwa gazowe to jedne z popularniejszych źródeł energii. Choć gaz ziemny sam w sobie nie jest wybuchowy, to niestety w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaniny, które są palne i wybuchowe. Dobrze zaprojektowane i wykonane instalacje gazowe zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak niosą za sobą ryzyko nieszczelności, a co za tym idzie wybuchu. Jaką rolę w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pełni zawór odcinający gazowy? Zobaczmy.

zawór odcinający gaz

Czym jest zawór odcinający gazowy?

Odcinające zawory do gazu to wyspecjalizowany rodzaj zaworów, umożliwiający całkowite otwarcie (przepływ) lub całkowite zamknięcie (brak przepływu) medium, jakim jest gaz. Tak jak inne „klasyczne” zawory, tak i zawory odcinające mogą być montowane za pomocą połączenia kołnierzowego lub gwintowanego. Rodzaj złącza zależy od typu oraz średnicy danego zaworu. Najczęściej spotykane są zawory typu klapowego lub grzybkowego. W pierwszym rozwiązaniu za odcięcie przepływu odpowiada obracająca się o 90° klapa, która w pozycji zamkniętej szczelnie przylega do korpusu zaworu. Tym samym uniemożliwia ona przepływ czynnika. W zaworach grzybkowych za zablokowanie przepływu odpowiedzialny jest element poruszający się prostopadle do osi rurociągu.

Zawory odcinające gazowe są wyposażone w układ automatycznego zamykania. Tę rolę najczęściej pełni napęd elektromagnetyczny. Co ważne jest on odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zamykanie zaworu. Otwarcie ze względów bezpieczeństwa powinno zawsze odbywać się ręcznie. Między innymi to odróżnia zawory odcinające od innych zaworów elektromagnetycznych.

Odcinający zawór gazowy - ważny element systemu zabezpieczającego

Zawór odcinający gazowy to ważny element większej całości, jaką jest aktywny system zabezpieczający instalację gazową. Rolą takiego systemu jest wykrycie obecności gazu (gaz ziemny, propan butan, tlenek węgla) w niewłaściwym miejscu - innymi słowy wykrycie wycieku. Kolejnym zadaniem systemu jest zaalarmowanie o zaistniałej sytuacji i jednoczesne wyeliminowanie ryzyka wybuchu gazu poprzez odcięcie dopływu gazu do niesprawnej, nieszczelnej instalacji. Właśnie za to ostatnie zadanie bezpośrednio odpowiada zawór odcinający.

Aktywne systemy zabezpieczające instalację gazową to rozwiązania stosowane głównie w przemyśle. Składają się one z takich elementów jak:

  • - detektory gazu - różnego rodzaju czujniki,
  • - centralka sterująca - układ elektroniczny sterujący pracą systemu, umożliwiający także jego konfigurację,
  • - zawór odcinający gazowy,
  • - dodatkowe elementy takie jak sygnalizatory dźwiękowe, czy sygnalizatory optyczne.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować taki system także w domowej instalacji. Warto to zrobić, ponieważ takie rozwiązanie znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Zastosowania dla gazowych zaworów odcinających

Jakie są obszary zastosowań dla gazowych zaworów odcinających? Systemy zabezpieczające z zaworami odcinającymi znajdują zastosowanie między innymi w następujących obszarach:

  • - Obligatoryjnie muszą się znajdować w pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.
  • - Powinny być montowane w piwnicach i pomieszczeniach, w których poprzez niekontrolowany wyciek gazu istnieje ryzyko powstania zagrożenia wybuchem gazu.
  • - Stacjach redukcyjno-pomiarowych.
  • - Rozlewniach gazu płynnego.
  • - Budynkach mieszkalnych.
  • - Budynkach użyteczności publicznej.

Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 75 - w szczególności w §158. Dodatkowo specjaliści ze sklepu SORBEX chętnie pomogą w doborze odpowiedniego zaworu odcinającego do gazu.