reklama sklepu z materacamiTrzy Kroki Do Zdobycia Uprawnień Budowlanych - Przewodnik Dla Początkujących

Chcesz zdobyć uprawnienia budowlane i zastanawiasz się, jak wygląda procedura nadawania takich uprawnień? Doskonale trafiłeś! W naszym artykule opisujemy etapy uzyskiwania uprawnień budowlanych w trzech krokach.

budowlaniec na budowie

Po pierwsze wykształcenie i praktyka zawodowa

Aby zdobyć uprawnienia budowlane, trzeba wykazać się odpowiednim wykształceniem w dziedzinie budownictwa — średnim lub wyższym. Zakres studiów i lista kierunków zdefiniowana jest w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeśli chodzi o osoby z tytułem technika, to mogą się one ubiegać o uprawnienia w ograniczonym zakresie. W rozporządzeniu dokładnie określono kierunki studiów magisterskich i inżynierskich, które są potrzebne do zdobycia określonych uprawnień, a także wykaz zawodów dla techników. Warto pokreślić, że lista kierunków dzieli się na kierunki odpowiednie oraz pokrewne, które są podstawą do starania się o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Po drugie praktyka zawodowa

Kolejny krok to odbycie praktyki zawodowej w ściśle określonym zakresie. Czas trwania praktyki wynosi od 1 do 4 lat, przy czym najdłuższa praktyka obowiązuje osoby z tytułem technika. Praktyka zawodowa powinna się odbyć pod okiem osoby z uprawnieniami budowlanymi w biurze projektowym lub na terenie budowy. Przebieg praktyki musi zostać dokładnie udokumentowany. Kandydat po zakończeniu praktyki otrzymuje zaświadczenie z podpisem kierownika praktyki, które potrzebne jest w postępowaniu kwalifikacyjnym. Warto podkreślić, że praktykę może rozpocząć kandydat, który posiada wymagane wykształcenie lub ukończył 3 rok studiów

Po trzecie egzamin zawodowy

Po spełnieniu warunków formalnych kandydat składa wniosek o nadanie uprawnień, który otwiera postępowanie kwalifikacyjne. Komisja sprawdza poziom wykształcenia kandydata i zgodność z wymogami formalnymi oraz przebieg praktyki i jej zakres. Na tej podstawie kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu.

Egzamin na uprawnienia budowalne odbywa się w sesji jesiennej i wiosennej. Składa się z części ustnej i pisemnej, a przed przystąpieniem do egzaminu warto dokładnie sprawdzić uprawnienia budowlane testy 2024, które są opracowywane na podstawie wymogów opublikowanych przez komisję. Po pozytywnym wyniku egzaminu kandydat otrzymuje uprawnienia w formie decyzji administracyjnej.

Podsumowując, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, same studia nie wystarczą. Konieczne jest uzyskanie uprawnień, które stanowią potwierdzenie kwalifikacji.