reklama sklepu z materacamiCo warto wiedzieć na temat badania szorstkości nawierzchni i wykorzystywanego do tego celu wahadła angielskiego?

Wykonanie nawierzchni drogowej wymaga wcześniejszego dopasowania odpowiedniej mieszanki asfaltowej. Przy jej projektowaniu wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia, które są w stanie określić jej właściwości, choćby podatność na powstawanie kolein czy szorstkość. Badanie szorstkości nawierzchni dotyczy przede wszystkim istniejących dróg i służy poprawie bezpieczeństwa. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

badanie szorstkości


Badanie szorstkości nawierzchni wahadłem angielskim - czym charakteryzuje się to urządzenie?

Odporność nawierzchni na poślizg to bardzo istotna cecha, która wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Jest to sprawdzane za pomocą urządzenia, którego zadaniem jest pomiar oporu tarcia między gumowym ślizgaczem a nawierzchnią poddawaną próbie. Tym urządzeniem jest wahadło angielskie. Badanie szorstkości nawierzchni zwane też badaniem odporności na poślizg wykonuje się na: 

  • - nowych materiałach nawierzchni drogowych;
  • - przejściach dla pieszych;
  • - drogach asfaltowych;
  • - kruszywach wypolerowanych w aparacie do polerowania kruszywa. 

 

Jak wygląda badanie szorstkości nawierzchni przy użyciu wahadła angielskiego? 

Zadaniem wahadła angielskiego jest symulacja warunków hamowania pojazdu z pełną blokadą kół, poruszającego się z prędkością 50 km/h, wyposażonego w typowe opony. Mierzone są straty energii spowodowane tarciem gumowej powierzchni po suchej lub zwilżonej powierzchni na określonej długości. Wynik badania jest zależny od temperatury w jakiej jest wykonywane i powinien być skorygowany na jej podstawie. Badanie szorstkości nawierzchni musi być wykonywane przez odpowiednio przeszkoloną osobę, a także przy użyciu certyfikowanego sprzętu. Warto wiedzieć, że szorstkość nawierzchni wyrażana jest w jednostkach SRT, stąd badanie współczynnika tarcia nazywane jest też badaniem SRT.     

 

Kiedy konieczne jest wykonanie badania szorstkości nawierzchni?

Badanie SRT musi być wykonane przy odbiorach nowych odcinków dróg, jak i tych przebudowanych. Dotyczy to także odcinków wyeksploatowanych. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest wytypowanie tych dróg czy części dróg, które w pierwszej kolejności muszą zostać wyremontowane. Warto wiedzieć, że badanie szorstkości nawierzchni wykonywane jest też rutynowo po wypadkach drogowych. Stosowane jest także w miejscach, gdzie powstają nowe przejścia dla pieszych czy malowane są te już istniejące. Takie badanie jest wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Co bardzo istotne, wykorzystywane do tego celu wahadło angielskie może być stosowane w terenie, ale i laboratorium. Dlatego takie urządzenie może być wykorzystywane przy projektowaniu mieszanek asfaltowych pod budowę dróg. 

 

Jakie są zalety zastosowania wahadła angielskiego do badania szorstkości nawierzchni? 

Przede wszystkim należy podkreślić, że takie urządzenie może być stosowane do różnego typu nawierzchni. Uniwersalność i możliwość użycia zarówno w warunkach terenowych, jak i laboratoryjnych także zasługuje na uwagę. Co bardzo istotne, na wyniki badania szorstkości nawierzchni nie trzeba długo czekać i są dostępne od razu po jego wykonaniu. Warto jeszcze zwrócić uwagę na łatwość obsługi wahadła angielskiego. Nie potrzeba do tego większej ilości pracowników, wystarczy jedna, odpowiednio przeszkolona osoba. Szorstkość nawierzchni można mierzyć także stosując inne urządzenia, jednak nie są one tak korzystne cenowo. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na łatwość transportu wahadła angielskiego, które może być zamknięte w solidnej walizce i rozłożone na miejscu dokonywania pomiaru. Istotne znaczenie ma również fakt, że takie urządzenie można użytkować przez wiele lat. Należy jedynie dbać o wymianę mieszanki gumowej, gdy ta ulegnie zużyciu. Dzięki temu pomiary szorstkości nawierzchni mogą być miarodajne i dokładne, zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.