reklama sklepu z materacamiCo obejmuje ubezpieczenie nieruchomości?

Nieruchomości są narażone na wiele zdarzeń losowych, których nie da się przewidzieć. Powodzie, pożary, zalania, kradzieże  czy przepięcia przytrafiają się wszędzie i nie ma sposobu, aby ich uniknąć. Da się jednak zabezpieczyć przed poniesieniem kosztownych wydatków w związku z wymienionymi sytuacjami. Dowiedz się, przed czym chroni ubezpieczenie nieruchomości.

klucz w zamku drzwi

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania lub domu?

Ubezpieczenie nieruchomości pozwala uchronić się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych. Gwarantuje wsparcie finansowe na wypadek problemów z wyposażeniem wnętrz. Umożliwia bardziej swobodne funkcjonowanie bez obaw o konsekwencje sytuacji, na które nie ma się wpływu. A więc co obejmuje ubezpieczenie mieszkania? Podstawowy wariant niemal zawsze chroni ściany nieruchomości oraz elementy stałe. Niektóre polisy obejmują również wyposażenie, czyli tzw. ruchomości.

Mury

Pojęcie „mury” w przypadku ubezpieczenia nieruchomości odnosi się to całego mieszkania lub domu z wyłączeniem elementów stałych i ruchomości. Dotyczy kluczowych elementów budynku, które w głównej mierze odpowiadają za jego funkcję mieszkalną, tj. fundamentów, ścian, tarasów, balkonów  i poszycia dachowego.

Elementy stałe

W kontekście ubezpieczenia nieruchomości za elementy stałe (inaczej elementy wyposażenia) uznaje się te części mieszkania bądź domu, które stanowią integralną część budynku i nie da się ich w łatwy sposób zdemontować. Chodzi tu przede wszystkim o wykładziny, stolarkę okienną i drzwiową, powłoki malarskie, sprzęt RTV/AGD w zabudowie

Ruchomości

Ruchomości (mienie ruchome) to wszystkie przedmioty, które da się w łatwy sposób przestawić w inne miejsce. Zaliczają się do nich m.in.:

  • - meble (stoły, krzesła, szafy);
  • - sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze);
  • - biżuteria i zegarki;
  • - ubrania i akcesoria (buty, torebki, okulary, torby, plecaki);
  • - instrumenty muzyczne.

Dokładną definicję nieruchomości, elementów stałych i ruchomości sprawdzisz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), które stanowią ważny element każdej oferty.

Przed czym chroni ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości ma zabezpieczać właścicieli przed konsekwencjami zdarzeń losowych i włamań. Może też obejmować odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, assistance domowe oraz polisę NNW. Ostateczny zakres polisy warto dopasować do własnych potrzeb i wartości mieszkania czy domu.

Zdarzenia losowe

Polisy mieszkaniowe w swoim standardowym wariancie zabezpieczają przed wieloma zdarzeniami losowymi, które wynikają z oddziaływania sił natury lub innych czynników. Do najczęściej spotykanych ryzyk uwzględnianych w ubezpieczeniu nieruchomości należą pożar, huragan, grad, katastrofa budowlana, upadek statku powietrznego, lawina, osuwanie ziemi, pękanie mrozowe, wybuch, zalanie czy zapadanie się ziemi.

Kradzież

Ubezpieczenie od kradzieży jest jednym z najczęściej wybieranych rozszerzeń, choć niektóre polisy już w podstawowym wariancie obejmują ochronę przed włamaniem i rabunkiem wartościowych przedmiotów oraz zniszczeniem mienia w trakcie aktów wandalizmu.

Odpowiedzialność cywilna

Popularnym dodatkiem do standardowej polisy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Pozwala ono chronić właściciela przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez samego ubezpieczonego, jego niepełnoletnie dzieci lub osoby bliskie. Dzięki zdecydowaniu się na taki wariant, firma ubezpieczeniowa przejmuje na siebie odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania np. w razie zalania sąsiadów mieszkających piętro niżej czy zarysowania pojazdu przez dziecko jadące rowerem.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć osób objętych polisą. Lista zdarzeń objętych ochroną zawsze jest uwzględniona w OWU. Przed podpisaniem umowy dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz liczyć na wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Assistance domowe

To kolejne chętnie wybierane rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości, które okazuje się bardzo przydatne w wielu przypadkach. Może obejmować:

  • - pomoc interwencyjną elektryka, hydraulika, ślusarza czy innego specjalisty;
  • - naprawę sprzętu komputerowego, AGD i RTV;
  • - dostęp do infolinii informacyjnej.

Limit korzystania z wymienionych usług dokładnie opisuje OWU. Przed podpisaniem umowy, warto zapoznać się ze świadczeniami gwarantowanymi w ramach assistance.

Co obejmuje ubezpieczenie nieruchomości — podsumowanie

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia kompleksową ochronę murów, wyposażenia i mieszkańców. Pozwala uniknąć konsekwencji niespodziewanych zdarzeń losowych — pożaru, powodzi czy uderzenia pioruna. Gwarantuje wsparcie przy nagłych problemach wynikających np. z awarii sprzętu czy wypadku. Znając odpowiedź na pytanie: „co obejmuje ubezpieczenie domu?”, nie pozostaje nic innego, jak znaleźć dobrą polisę dostosowaną do wartości nieruchomości i potrzeb domowników.