reklama sklepu z materacamiZgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - jak wygląda proces?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem służącym do oczyszczania ścieków z indywidualnych gospodarstw domowych. Mimo, że jest to rozwiązanie korzystne zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia, nie każdy może zamontować własną oczyszczalnię ścieków. Przede wszystkim inwestorzy planujący budowę przydomowej oczyszczalni nie mogą mieć dostępu do kanalizacji sanitarnej. Ponadto budowa przydomowej oczyszczalni powinna być uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub gdy go brak w warunkach zabudowy. Jeżeli mamy pewność, że na naszej działce można zamontować oczyszczalnię można przystąpić do załatwiania formalności czyli zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

dom piętrowy z przydomową oczyszczalnią ścieków

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków- jak wygląda proces i niezbędne dokumenty

Proces zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od sytuacji w jakiej znajdujemy się. Jeżeli dotyczy to projektowania domu warto uwzględnić oczyszczalnię w projekcie. Powinien dokonać tego architekt poprzez uwzględnienie oczyszczalni w planie zagospodarowania działki. Uzyskując pozwolenie na budowę domu w którego projekcie była uwzględniona oczyszczalnia unikamy późniejszych załatwiania formalności. Jeżeli dom już istnieje budowę przydomowej oczyszczalni należy zgłosić w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzą:

- mapka projektowa lub mapka opiniodawcza działki (dostępna do pobrania z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym;

- druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Oba dokumenty do pobrania w starostwie powiatowym lub jego stronie internetowej)

- opis techniczny oczyszczalni (powinien dostarczyć dostawca oczyszczalni).

Uzupełnione dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym. Jeżeli w ciągu 21 nie otrzymamy sprzeciwu z urzędu oznacza to, że można montować przydomową oczyszczalnię ścieków. Zgoda na budowę przydomowej oczyszczalni jest ważna przez 2 lata licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót.

Zanim przystąpimy do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków warto wybrać urządzenie i wykonawcę. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa i montażu oczyszczalni NV na terenie całego kraju poprzez lokalnych instalatorów. Instalatorzy pomagają w uzupełnieniu dokumentacji, doborze rozwiązania oraz prawidłowym usytuowaniu oczyszczalni na działce. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. od ponad 15 lat świadczy usługi w zakresie dostarczania i montażu biologicznych oczyszczalni NV. Przez ten okres oczyszczalnia NV stała się symbolem jakości w branży przydomowych oczyszczalni ścieków. Potwierdza to dwudziestoletnia gwarancja udzielana na produkt.