Systemy zabezpieczeń pasywnych — odporność ogniowa i reakcja na ogień

Stal jest dziś powszechnie używana  do stawiania obiektów budowlanych. Choć stal to niepalny materiał budowlany, to nie jest ona odporna na wysokie temperatury. Kontakt z ogniem sprawia, że traci ona swoje właściwości – solidność, twardość. Konstrukcja mogłaby ulec uszkodzeniu. Temu mają zapobiegać systemy zabezpieczeń pasywnych. Pomimo pożaru konstrukcja ma za zdanie przetrwać.

strażak gaszący pożar

W jaki sposób zwiększyć odporność stali na ogień?

Dla zwiększenia odporności elementów stalowych na ogień służą trzy grupy produktów. To:

- zaprawy natryskowe,
- płyty ognioochronne,
- farby pęczniejące.

Zaprawy natryskowe to bardzo skuteczne zabezpieczenie przed ogniem i niedrogie. Ich wadą jest, że nie prezentują się estetycznie. Płyty i farby to produkty stosowane, gdy wygląd obiektu jest ważny. Są jednak droższe. Biorąc pod uwagę koszty i wymaganą odporność ogniową można wybrać odpowiedni rozwiązanie.

Stosuje się też inne niezbędne zabezpieczenia. Trzeba zadbać o to, aby szczeliny dylatacyjne nie ułatwiały rozprzestrzeniania się ognia. Kable i inne elementy instalacji technicznych muszą znaleźć się w przegrodach przeciwpożarowych. Zobacz więcej informacji na stronie: https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/centrum-wiedzy/strefa-eksperta/59387/systemy-zabezpieczen-pasywnych/.

Projektowanie systemów zabezpieczeń pasywnych

Projekt systemu zabezpieczeń pasywnych wymaga specjalistycznej wiedzy. By system zabezpieczeń dobrze pełnił swoje zadanie, musi spełniać założone parametry odporności ogniowej (określa ją wskaźnik REI i odnosi się on do tego, jakie są: nośność, szczelność, izolacyjność ogniowa w minutach), powinien też być racjonalny pod względem kosztów inwestycji.

W części budynków dużą rolę odgrywa także estetyka. Nie wszędzie można zastosować mało estetyczną zaprawę. W takich wypadkach wybór pada często na np. płyty ogniochronne. Do znanych produktów tego typu należą płyty PROMATECT®.