reklama sklepu z materacamiJak poprawnie zaprojektować kanały wentylacyjne?

Systemy wentylacji stanowią istotny element ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego. Z tego powodu powinny być one opracowane z dużą dokładnością, a także z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań i materiałów. Dowiedz się zatem, co należy uwzględnić, projektując kanały wentylacyjne.

kanał wentylacyjny

Co jest ważne przy projektowaniu kanałów wentylacyjnych?

Przy projektowaniu kanałów wentylacyjnych należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wydajność systemu, a więc zagwarantowanie właściwej wymiany powietrza. Dlatego przy przewodach wentylacyjnych duże znaczenie ma geometria tych elementów. W tym przypadku liczy się głównie rozmieszczenie całego układu i dobry przekrój przewodów.

Przy wentylacji bytowej i klimatyzacji nie zawsze muszą być spełnione warunki przeciwpożarowe dla przewodów. W lokalizacjach związanych z przejściem przez przegrody oddzielenia pożarowego trzeba zainstalować klapy odcinające o właściwej odporności ogniowej. Samym przewodom bytowym i klimatyzacji nie stawia się żadnych wymagań.

Z kolei przewody dotyczące wentylacji pożarowej muszą spełniać wymagania znajdujące się w normach. Stosuje się tutaj podział na wielostrefowe przewody oddymiające, jednostrefowe przewody oddymiające, a także wielostrefowe przewody wentylacyjne, a więc inaczej napowietrzające.

Jakie są zalety dobrze zaprojektowanej wentylacji pożarowej?

Dobrze zaprojektowana wentylacja przeciwpożarowa zapewni ochronę konstrukcji budynku i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ognia. Co więcej, dzięki temu można też liczyć na zagwarantowanie dobrych warunków do ewakuacji w trakcie pożaru. Wentylacja pożarowa ma także na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla służb ratunkowych.

 

Wentylacja pożarowa powinna pełnić ważną funkcję, jeśli chodzi o zintegrowane systemy bezpieczeństwa budynku. Dlatego osoby uczestniczące w procesie tworzenia wentylacji pożarowej w budynku powinny dysponować dużą wiedzą i doświadczeniem.

Więcej o normach dotyczących wentylacji pożarowej znajduje się na stronie https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/centrum-wiedzy/strefa-eksperta/210183/systemy-wentylacji-pozarowej/.