BEST PROJEKT Grzegorz Pawlak

Edited last 07/02/2018


BEST PROJEKT Grzegorz Pawlak
Stefana Batorego 31
Lidzbark Lidzbark
()

tel.: 505426360
Słowa kluczowe: projekty budowlane, usługi projektowe, nadzór budowlany, kierownik budowy, pracownia projektowa, biuro projektowe


Opis firmy / usługi: Best Projekt to firma architektoniczno – konstrukcyjna, która zapewni Państwu pełną obsługę administracyjną i projektową procesu budowlanego. Oferujemy kompleksowe usługi projektowe, począwszy od koncepcji projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. W całym toku projektowania służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, proponując najlepsze rozwiązania pod względem ekonomicznym i estetycznym.

Dzięki współpracy z doświadczonymi inżynierami wielu specjalizacji, gwarantujemy wysoką jakość wykonania naszych projektów budowlanych, składających się z:

branży architektoniczno – konstrukcyjnej,
branży sanitarnej,
branży elektrycznej.
Obsługę administracyjną stanowi przygotowanie i prowadzenie formalności związanych z procesem uzyskania pozwolenia na budowę:

-sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na etapie przedprojektowym,
-sporządzenie wszelkich niezbędnych wniosków o uzgodnienia na etapie projektowania,
-sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, złożenie projektu do urzędu oraz stały kontakt z organem sprawdzającym.

Wykonujemy indywidualne projekty :

-budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
-budynków letniskowych,
-budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich,
-budynków przemysłowych i magazynowych,
-budynków handlowych i usługowych,
-budynków użyteczności publicznej,
-budynków o przeznaczeniu rekreacyjnym (pensjonaty, hotele)

Oferujemy także:

-adaptacje projektów typowych do warunków miejscowych,
-przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych,
-remonty, zmiany sposobu użytkowania oraz inwentaryzacje.

Inne:

-nadzory budowlane,
-ekspertyzy techniczne,
-wizualizacje obiektów,
-świadectwa charakterystyki energetycznej,
-kosztorysy inwestorskie.

Contact Seller via Email

Wpis zawiera błędne dane?*

Wysłane zgłoszenia zostaną zweryfikowane, a ewentualne błędy poprawione. Firmy, które zakończyły działalność zostaną usunięte z naszego serwisu.